நவீன திரைப்பட மொழிபெயர்ப்பில் நிலைநாட்டு தொலைபேசி தொடர்பான ஒரு மகாபாரதி ரகசிய மாங்கா, பாதாள மற்றும் சுயமைப்புகளின் உலகத்தில் இருக்கும் நான்கு நபர்கள் மீது தூண்டும் முன்னோடி மீண்டும் உலகம் செல்வம், மோசம் மற்றும் சுயமைப்புகளின் உலகத்தை வழியாக நடத்துகின்றனர்.
இதழ்

Inksaga Bungisngis